+31-651910064 info@bureaubreedeveld.nl

Teamtraject ‘Binden & Boeien door werkgeluk’

Hoe beïnvloed jij werkgeluk bij jouw medewerkers?

Werkgeluk, het mentale welbevinden van medewerkers, is een hot topic en dat is niet voor niets zo. Uit tal van onderzoeken blijkt dat gelukkige medewerkers productiever, creatiever, nieuwsgierig en gemotiveerder zijn. Zij verzuimen minder en werken beter samen (bron: World Happiness Report, VN 2018).

Naast deze positieve effecten van een gelukkige medewerker, draagt aandacht voor het mentale welzijn bij aan het boeien en binden van medewerkers. In deze tijd van personeelskrapte is dat een must voor iedere leidinggevende.

Wanneer is het tijd om te investeren in werkgeluk van jouw medewerkers?
\
Jouw medewerkers klagen over van alles.
\
De uitslagen van jouw medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn niet positief.
\
Jouw team kijkt vooral naar wat er niet goed gaat.
\
Je voelt geen positieve vibe in het werken met jouw team.
\
Het ziekteverzuim in jouw team is hoog of loopt op.
\
Jouw gesprekken met medewerkers gaan vooral over inhoud, taken en doelen en niet over welzijn en ontwikkeling.

Als leidinggevende is jouw rol ontzettend belangrijk. Jouw ondersteuning en begeleiding maakt echt het verschil. Hoe kun je medewerkers coachen om zelf aan de slag te gaan met hun eigen werkgeluk?

Wanneer is het tijd om te investeren in werkgeluk van jouw medewerkers
Hiermee beïnvloed jij positief het werkgeluk van jouw medewerkers

Hiermee beïnvloed jij positief het werkgeluk van jouw medewerkers

Het uitgangspunt voor werkgeluk is floreren. Floreren staat voor: gelukkig of tevreden zijn met je leven en een betekenisvol leven leiden waarin je aandacht hebt voor jezelf en voor anderen.  Met deze praktische en inspirerende workshop leer je wat de uitgangspunten van floreren zijn. Je krijgt de nieuwste inzichten o.g.v. psychologie en neurologie én de tools om jouw medewerkers stap voor stap te coachen op het zelf creëren van eigen werkgeluk.

Wat levert het traject ‘Binden & Boeien met werkgeluk’ jou op?

\
Je hebt een helder kader m.b.t. wat werkgeluk precies inhoudt.
\
Je krijgt inzicht in je eigen werkgeluk.
\
Je bent in staat om jouw medewerkers te bevragen en te prikkelen om zelf de verantwoordelijkheid te pakken om hun werkgeluk te bevorderen.
\
Je geeft jouw medewerkers heldere inzichten, inspiratie en ondersteuning zodat zij weten op welke aspecten zij kunnen floreren.
\
Jouw medewerkers weten wat hun passies en talenten zijn en wat het hen oplevert als ze dit veel meer inzetten in hun werk.
Wat levert ‘Binden & Boeien met werkgeluk’ jou op

Hoe ziet het traject ‘Binden & Boeien met werkgeluk’ eruit?

\
Intakesessie van 1,5 uur met jou als leider (Week 1):
  • Huidige en gewenste situatie: We bespreken hoe jouw team op dit moment functioneert en wat jij graag anders wilt.
  • Rollen en opzet programma: We nemen alle details van het programma door en stemmen ook goed af welke rol jij als leider in dit programma hebt
\
1e Individuele Coachsessie van 1,5 uur met jou als leider (Week 2):

We doen een 0-meting m.b.t. jouw eigen persoonlijke werkgeluk. Op basis van deze 0-meting stellen we een persoonlijk actie plan  met doelen op om jouw werkgeluk te vergroten.

\
Teamsessie van 1 of 2 dagdelen (afhankelijk van de grootte van jouw team (Week 3 en/of 4):

In deze sessie krijg je inzicht in verschillende onderdelen die met werkgeluk te maken hebben:

  • Kennis en vaardigheden
  • Instrumenten zoals de Gelukkig Werken-pyramide, Big 5 persoonlijkheid & Cirkel van 8
  • Je eigen werkgeluk-houding.
\
2e Individuele Coaching van 1,5 uur met jou als leider (Week 5):

We evalueren de teamsessie. Ook doen we een 1-meting m.b.t. jouw eigen werkgeluk.

\
Afsluitende sessie van 1 uur met jou als leider (Week 6):

We evalueren hoe het nu gaat in de praktijk. Je krijgt tips en adviezen om het behaalde resultaat vast te houden en nog verder te ontwikkelen.

\
Contact:

Onbeperkt mailcontact tussen de sessies door voor al jouw vragen.

\
Borging:

Borgingsperiode van 6 weken waarin je per mail nog al je vragen kunt stellen.

Vitaal Team

Na dit traject:

\
Ervaar jij als leider zelf veel meer werkgeluk.
\
Staat werkgeluk in jouw team op de kaart.
\
Voelen medewerkers zich gehoord en gezien en daardoor veel meer betrokken.
\
Heb jij grip op ziekteverzuim en verloop.
Na dit traject...

Het traject ‘Binden & Boeien met werkgeluk’ brengt jou en jouw team plezier en positieve energie in het samen werken naar resultaten die er toe doen.

Ben je benieuwd welke impact dit traject voor jouw team kan hebben?

Plan dan een 30 minuten inspiratiesessie in. Je krijgt meteen 2 gouden tips om de eerste stappen te zetten.

Vitaal Team

Wat is de investering voor dit traject?

De investering voor het traject ‘Binden & Boeien met werkgeluk’ is afhankelijk van de grootte van jouw team. Ook is het mogelijk om met meerdere leidinggevenden en teams tegelijk deel te nemen aan dit programma. Ook dat is van invloed op de investering. Neem contact op voor meer informatie, dan krijg je een helder inzicht in de investering voor jouw specifieke situatie. 

Het traject is altijd inclusief:

\
Intakegesprek met jou als leider.
\
Teamsessies.
\
Coaching voor jou als leider.
\
Onbeperkt mailcontact tussen de sessies door voor al jouw vragen.
\
Borgingsperiode van 6 weken na afloop van het programma.
Ik heb al meerdere coachtrajecten gevolgd. Wat maakt dit traject anders?

Doordat we starten met een uitgebreide intake, wordt meteen heel helder waar jouw (team)uitdagingen liggen. We gaan echt aan de slag met jouw specifieke thema’s die op dit moment spelen in jouw werk en jouw team. En we laten je niet los na de teamsessie(s). Je krijgt extra ondersteuning als leider in de periode daarna.

Waarom duurt het traject 6 weken (of een andere passende periode)? Kan ik niet alleen een workshop of een losse coachsessie doen?

Met één workshop of coachsessie creëer je geen cultuur van openheid en begrip. Met dit totale programma leg je een stevig fundament dat ervoor zorgt dat  jij met jouw team echt duurzaam ontwikkeld. Duurzame verandering kost tijd. Uit de praktijk blijkt dat een periode van 6 weken goed werkt om van oud gedrag naar nieuw gedraag te gaan.

Kan ik gebruik maken van mijn ontwikkelbudget (van mijn werkgever) voor dit traject?

Voor de leiders die ik tot nu toe heb begeleid, was dit zeker mogelijk. In overleg stellen we samen de juiste tekst op zodat jij succesvol een aanvraag kunt indienen.