Een ontwikkeltraject dat écht bijdraagt aan organisatiedoelen

Incompany Maatwerk

Beter samenwerken, een cultuur van eigenaarschap neerzetten of resultaten halen die er toe doen? 

Dat vergt veelzijdig leiderschap. Niet alleen door directie en MT-leden, maar juist ook door het middenkader. De teammanagers en teamleiders zijn de waarmakers van het beleid dat in de directiekamer wordt bedacht.

Wij begeleiden deze groep naar veelzijdig teamleiderschap. Daardoor zijn zij in staat om met de juiste skills en mindset beleid in hoofd, hart en handen te krijgen in de hele organisatie. 

Maatwerktraining voor teamleiders en teammanagers als onderdeel van de transformatie

Maatwerktraining voor teamleiders en teammanagers als onderdeel van de transformatie

Bij maatwerktrajecten verdiepen we ons eerst in de organisatie. Wat voor cultuur heerst er? Welke beweging van A naar B willen jullie maken? Wat moet er precies wanneer bereikt zijn? We zorgen ervoor dat het maatwerktraject hier naadloos op aansluit. Dus geen los zand waarbij leidinggevenden zich afvragen hoe het bijdraagt aan het groter geheel. Maar een helder programma met de organisatiedoelen als kapstok.

Geen leverancier, maar volwaardig businesspartner

Geen leverancier, maar volwaardig businesspartner

In maatwerktrajecten zien we onszelf niet als leverancier, maar als volwaardig businesspartner. Daarom noemen wij maatwerk ook wel maat-werk. Wij werken intensief met jullie samen om een trainingstraject van hoge kwaliteit en met hoog rendement neer te zetten.

Naast trainingssessies voor teamleiders en teammanagers, zetten wij vaak de volgende onderdelen in:

Naast trainingssessies voor teamleiders en teammanagers, zetten wij vaak de volgende onderdelen in:


Co-creatie ->
ontwikkelen van programma’s en materialen samen met interne deskundigen


Trainer de Trainer -> zodat interne trainers zich ook ontwikkelen en het stokje kunnen overnemen


Intervisie -> voor teamleiders en teammanagers gericht op samen leren in lastige praktijksituaties


Individuele coaching -> voor persoonlijke uitdagingen


Procesbegeleiding -> bijvoorbeeld bij week-, maand-, of kwartaalmeetings


Kick-off sessies -> zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt


Implementatiesessies -> voor hoger management en directie gericht op borging van de trainingsresultaten


Deze onderdelen dragen ook sterk bij aan het effect in de periode ná het trainingstraject. De periode waarin het erop aankomt of al het geleerde in de praktijk wordt toegepast en bijdraagt aan de gestelde doelen.
SParren met ellen breedeveld

Met Ellen Breedeveld sparren over
Incompany Maatwerk?

Neem gerust contact op om te sparren over de mogelijkheden.

Een maatwerktraject heeft impact op 5 niveaus:

Een maatwerktraject heeft impact op 5 niveaus:

 • Cultuur: Leidinggevenden met een mindset van 100% Eigenaarschap
 • Skills: Leidinggevenden die over alle skills beschikken om hun rol als manager, leider en coach in de praktijk met succes uit te voeren. Voorbeelden van trainingsonderwerpen: Eigenaarschap stimuleren - Resultaatgericht Coachen - Mindset Coaching - Persoonlijke leiderschapsstijl - Timemanagement - Teamoverleg & Groepsdynamiek - Presenteren & Storytelling - Managen met KPI's en dashboards 
 • Energieboost: Leidinggevenden die met volle energie en geïnspireerd iedere dag hun werk doen
 • Samenwerking: Leidinggevenden die elkaar hulpvragen durven stellen en gebruik maken van elkaars kracht en talent  
 • Resultaten: Een zichtbare bijdrage aan de resultaten

 


Klantcase: Rabobank Klantenservice

Boost! Trainingsprogramma voor leidinggevenden
Resultaten

 • Zeer enthousiaste deelnemers:
  Trainingsprogramma en Congres zijn beiden beoordeeld met een 8,5 door de deelnemers!
 • Meer werkplezier:
  De medewerker engagement heeft een positieve stijging laten zien.
 • Social Learning:
  Door dit programma is er een community app opgezet met vraag en aanbod van kernkwaliteiten van het management: een “Marktplaats” t.b.v. hulpvragen.
 • Interne borging:
  Een deel van het programma wordt d.m.v. train-de-trainer ingevuld door interne opleiders, dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar volledige interne begeleiding.

Doelstelling

Voor Rabobank Klantenservice (RKS) heeft Bureau Breedeveld in co-creatie met de interne ontwikkelspecialist van RKS een continu en dynamisch trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, voor 145 Teamcoaches en Teammanagers. Het doel is om voor iedereen een juiste mindset, skillset en toolset te realiseren in het kader van "medewerker, klant en bank in z'n kracht".

Co-creatie

Bureau Breedeveld is als businesspartner onderdeel van het projectteam van dit jaarronde programma. In dit projectteam wordt een waardevolle en wisselende inhoud voor de deelnemers ontwikkeld, gericht op verbeteren van kwaliteiten van de leidinggevenden in hun rol als:

 • Manager
 • Leider
 • Coach
 • Ondernemer

Trainingstraject

In meerdere energieke Boostdagen zijn deze rollen vertaald naar concrete vaardigheden. Deelnemers hebben intensief geoefend onder begeleiding van de trainers van Bureau Breedeveld. Daarnaast was een onderdeel van het jaarprogramma een Congresdag met een gevarieerd aanbod van 13 facultatieve verdiepingsworkshops. Bureau Breedeveld ontwikkelde en begeleidde een aantal van deze workshops.

Borging en verdieping

Het programma wordt nu geborgd in de organisatie met een instroomprogramma voor nieuwe leidinggevenden en verdiepingssessies voor het bestaande managementteam. Bureau Breedeveld ontwikkelt en begeleidt ook deze trajecten met als uitgangspunt dat het op termijn door de interne Opleiders van RKS uitgevoerd kan worden.


Klantcase: Achmea

Business Coaching, Teammanagers Achmea Schadeservices
Resultaten

 • Zeer enthousiaste deelnemers:
  Het trainingstraject wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,8 door de deelnemers!
 • Persoonlijke aandacht:
  Door implementatie van Business Coaching ervaren zowel leidinggevenden als medewerkers echt persoonlijke aandacht voor hun kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 • Synergie:
  I.p.v. kiezen voor focus op mens of op resultaat, kiest de Teammanager met Business Coaching voor én-én: Zowel een goede performance als uitstekende resultaten. Sturen en coachen worden op een natuurlijke manier gecombineerd.
 • Grip:
  Met Business Coaching heeft de Teammanager veel meer grip op eigen agenda en op teamresultaten.

Doelstelling

Voor Achmea Schadeservices traint Bureau Breedeveld Teammanagers in Business Coaching. Het doel is om de Teammanagers tijd te laten creëren en tools te geven om al hun medewerkers plezierig en doeltreffend te coachen op de werkplek. Zodat medewerkers zich ontwikkelen, hun dagelijkse werk nog beter uitvoeren en daardoor gestelde doelen halen.

Co-creatie

Business Coaching levert het meest op als het onderdeel is van de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Dit verschilt per afdeling en per organisatie. Bureau Breedeveld heeft zich daarom verdiept in de omgeving, doelen en cultuur van Achmea en de afdeling Schadeservices. Op basis van deze input is het trainingstraject ontwikkeld. Het traject wordt 1-op-1 ingezet voor iedere Teammanager en bestaat uit 3 dagdelen:

 • In het 1e dagdeel bespreken we de specifieke doelen en (team)situatie van de Teammanager. Van daaruit krijgt de Teammanager de toolbox voor Business Coaching aangereikt en oefenen we met diverse eigen praktijksituaties.
 • In het 2e en 3e dagdeel wordt de teammanager op de werkplek gecoacht. De Teammanager coacht een medewerker en wordt tegelijkertijd zelf gecoacht door de trainer. Een gouden combinatie, waarmee we in korte tijd grote en concrete stappen zetten.

Persoonlijk Actie Plan

Het traject wordt afgesloten met een Persoonlijk Actie Plan, op basis van alle feedback die de Teammanager van de trainer heeft gekregen. Daarmee heeft de Teammanager houvast en focus om ook na het trainingstraject verder te ontwikkelen in Business Coaching.

 

 

 


Meer dan 1000 deelnemers gingen je voor: