Disclaimer en Privacy

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij proberen deze dan zo snel mogelijk te corrigeren.

Disclaimer

Bureau Breedeveld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Bureau Breedeveld of door u aan Bureau Breedeveld door middel van de website van Bureau Breedeveld of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Bureau Breedeveld geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Bureau Breedeveld via deze website. Bureau Breedeveld aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Bureau Breedeveld garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy en Cookies

Op de site gebruikt Bureau Breedeveld Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bureau Breedeveld heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens

Bureau Breedeveld hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien van toepassing worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Copyright

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Bureau Breedeveld, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Breedeveld mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Colofon

Fotografie: Asha Gaalman - Asha Gaalman Fotografie
Fotografie: Philipp Birmes - Pexels, stock photos

Website: Gerard van der Voort/gummisko.nl
Project en redactie:  Dorenda van den Avoort


Wil je meer weten?

Heb je interesse in een van onze workshops? Of wil je graag persoonlijke toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij reageren binnen 24 uur.

  Telefoon

+31 6 5191 0064

  E-mail

info@bureaubreedeveld.nl

  WhatsApp

Stuur ons een bericht

  LinkedIn

Bekijk LinkedIn