Voor teamleiders en teammanagers
die durven te veranderen

Wij trainen en coachen teamleiders en teammanagers in klantgerichte omgevingen waar resultaten tellen. Wij werken veel voor contactcenters, klantenservice-afdelingen en sales teams. Daar ligt onze kracht.

We behalen samen het beste resultaat als jij:

We behalen samen het beste resultaat als jij:

 • Eerlijk naar jezelf durft te kijken
 • Openstaat voor feedback
 • Bij jezelf de ‘aan-knop’ kunt vinden om in actie te komen
 • Durft te experimenteren met nieuw gedrag
 • Met beide benen op de grond blijft staan, ook als het stormt
 • Hard wilt werken om resultaat te bereiken
 • Actief zoekt naar wat er wél kan
 • Persoonlijke ontwikkeling belangrijker vindt dan status

Wij werken veel samen met grotere organisaties van >100 FTE

Dit zijn organisaties
 • waar de klant centraal staat
 • waar men gelooft in eigen verantwoordelijkheid, ieder vanuit zijn eigen rol en eigen kracht
 • waar men gelooft dat de medewerker het belangrijkste ‘kapitaal’ is
 • die bereid zijn om te investeren in ontwikkeling van medewerkers

Klantcase: Rabobank Klantenservice

Boost! Trainingsprogramma voor leidinggevenden
Resultaten

 • Zeer enthousiaste deelnemers:
  Trainingsprogramma en Congres zijn beiden beoordeeld met een 8,5 door de deelnemers!
 • Meer werkplezier:
  De medewerker engagement heeft een positieve stijging laten zien.
 • Social Learning:
  Door dit programma is er een community app opgezet met vraag en aanbod van kernkwaliteiten van het management: een “Marktplaats” t.b.v. hulpvragen.
 • Interne borging:
  Een deel van het programma wordt d.m.v. train-de-trainer ingevuld door interne opleiders, dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar volledige interne begeleiding.

Doelstelling

Voor Rabobank Klantenservice (RKS) heeft Bureau Breedeveld in co-creatie met de interne ontwikkelspecialist van RKS een continu en dynamisch trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, voor 145 Teamcoaches en Teammanagers. Het doel is om voor iedereen een juiste mindset, skillset en toolset te realiseren in het kader van "medewerker, klant en bank in z'n kracht".

Co-creatie

Bureau Breedeveld is als businesspartner onderdeel van het projectteam van dit jaarronde programma. In dit projectteam wordt een waardevolle en wisselende inhoud voor de deelnemers ontwikkeld, gericht op verbeteren van kwaliteiten van de leidinggevenden in hun rol als:

 • Manager
 • Leider
 • Coach
 • Ondernemer

Trainingstraject

In meerdere energieke Boostdagen zijn deze rollen vertaald naar concrete vaardigheden. Deelnemers hebben intensief geoefend onder begeleiding van de trainers van Bureau Breedeveld. Daarnaast was een onderdeel van het jaarprogramma een Congresdag met een gevarieerd aanbod van 13 facultatieve verdiepingsworkshops. Bureau Breedeveld ontwikkelde en begeleidde een aantal van deze workshops.

Borging en verdieping

Het programma wordt nu geborgd in de organisatie met een instroomprogramma voor nieuwe leidinggevenden en verdiepingssessies voor het bestaande managementteam. Bureau Breedeveld ontwikkelt en begeleidt ook deze trajecten met als uitgangspunt dat het op termijn door de interne Opleiders van RKS uitgevoerd kan worden.


Klantcase: Achmea

Business Coaching, Teammanagers Achmea Schadeservices
Resultaten

 • Zeer enthousiaste deelnemers:
  Het trainingstraject wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,8 door de deelnemers!
 • Persoonlijke aandacht:
  Door implementatie van Business Coaching ervaren zowel leidinggevenden als medewerkers echt persoonlijke aandacht voor hun kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 • Synergie:
  I.p.v. kiezen voor focus op mens of op resultaat, kiest de Teammanager met Business Coaching voor én-én: Zowel een goede performance als uitstekende resultaten. Sturen en coachen worden op een natuurlijke manier gecombineerd.
 • Grip:
  Met Business Coaching heeft de Teammanager veel meer grip op eigen agenda en op teamresultaten.

Doelstelling

Voor Achmea Schadeservices traint Bureau Breedeveld Teammanagers in Business Coaching. Het doel is om de Teammanagers tijd te laten creëren en tools te geven om al hun medewerkers plezierig en doeltreffend te coachen op de werkplek. Zodat medewerkers zich ontwikkelen, hun dagelijkse werk nog beter uitvoeren en daardoor gestelde doelen halen.

Co-creatie

Business Coaching levert het meest op als het onderdeel is van de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Dit verschilt per afdeling en per organisatie. Bureau Breedeveld heeft zich daarom verdiept in de omgeving, doelen en cultuur van Achmea en de afdeling Schadeservices. Op basis van deze input is het trainingstraject ontwikkeld. Het traject wordt 1-op-1 ingezet voor iedere Teammanager en bestaat uit 3 dagdelen:

 • In het 1e dagdeel bespreken we de specifieke doelen en (team)situatie van de Teammanager. Van daaruit krijgt de Teammanager de toolbox voor Business Coaching aangereikt en oefenen we met diverse eigen praktijksituaties.
 • In het 2e en 3e dagdeel wordt de teammanager op de werkplek gecoacht. De Teammanager coacht een medewerker en wordt tegelijkertijd zelf gecoacht door de trainer. Een gouden combinatie, waarmee we in korte tijd grote en concrete stappen zetten.

Persoonlijk Actie Plan

Het traject wordt afgesloten met een Persoonlijk Actie Plan, op basis van alle feedback die de Teammanager van de trainer heeft gekregen. Daarmee heeft de Teammanager houvast en focus om ook na het trainingstraject verder te ontwikkelen in Business Coaching.

 

 

 


SParren met ellen breedeveld

Met Ellen Breedeveld sparren over
Incompany Maatwerk?

Neem gerust contact op om te sparren over de mogelijkheden.