+31-651910064 info@bureaubreedeveld.nl

Maatwerk

Een ontwikkeltraject dat écht bijdraagt aan organisatiedoelen

Beter samenwerken, een cultuur van eigenaarschap neerzetten of resultaten halen die er toe doen?

Dat vergt vitaal leiderschap. Niet alleen door directie en MT-leden, maar juist ook door het middenkader. De teammanagers en teamleiders zijn de waarmakers van het beleid dat in de directiekamer wordt bedacht.

Wij begeleiden deze groep naar vitaal leiderschap. Daardoor zijn zij in staat om met de juiste skills en mindset beleid in hoofd, hart en handen te krijgen in de hele organisatie.

Onderdeel van de transformatie

Bij maatwerktrajecten verdiepen we ons eerst in de organisatie. Wat voor cultuur heerst er? Welke beweging van A naar B willen jullie maken? Wat moet er precies wanneer bereikt zijn? We zorgen ervoor dat het maatwerktraject hier naadloos op aansluit. Dus geen los zand waarbij leidinggevenden zich afvragen hoe het bijdraagt aan het groter geheel. Maar een helder programma met de organisatiedoelen als kapstok.

Geen leverancier, maar volwaardig businesspartner

In maatwerktrajecten zien we onszelf niet als leverancier, maar als volwaardig businesspartner. Daarom noemen wij maatwerk ook wel maat-werk. Wij werken intensief met jullie samen om een trainingstraject van hoge kwaliteit en met hoog rendement neer te zetten.

Businesspartner
Workshops & programma's op maat
Naast trainings- en coachsessies voor teamleiders en teammanagers, zetten wij vaak de volgende onderdelen in:
\
Co-creatie

-> ontwikkelen van programma’s en materialen samen met interne deskundigen.

\
Trainer de Trainer

-> zodat interne trainers zich ook ontwikkelen en het stokje kunnen overnemen.

\
Intervisie

-> voor teamleiders en teammanagers gericht op samen leren in lastige praktijksituaties.

\
Individuele coaching

-> voor persoonlijke uitdagingen.

\
Kick-off sessies

-> zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

\
Implementatiesessies

-> voor hoger management en directie gericht op borging van de trainingsresultaten.

 

Door deze combinatie van activiteiten en interventies zorgen we voor borging in de praktijk en zichtbare bijdragen aan de organisatiedoelen. 

Vitale organisatie

Een maatwerktraject heeft impact op 5 niveaus

\
Cultuur

Leidinggevenden met een mindset van 100% Eigenaarschap

\
Skills

Leidinggevenden die over alle skills beschikken om hun rol als manager, leider en coach in de praktijk met succes uit te voeren. Voorbeelden van trainingsonderwerpen: Eigenaarschap stimuleren – Resultaatgericht Coachen – Mindset Coaching – Persoonlijke leiderschapsstijl – Timemanagement – Teamoverleg & Groepsdynamiek – Presenteren & Storytelling – Managen met KPI’s en dashboards

\
Energieboost

Leidinggevenden die met volle energie en geïnspireerd iedere dag hun werk doen

\
Samenwerking

Leidinggevenden die elkaar hulpvragen durven stellen en gebruik maken van elkaars kracht en talent 

\
Resultaten

Een zichtbare bijdrage aan de resultaten

Klantcase: Rabobank

Boost! Trainingsprogramma voor leidinggevenden

Resultaten:
\
Zeer enthousiaste deelnemers:

Trainingsprogramma en Congres zijn beiden beoordeeld met een 8,5 door de deelnemers!

\
Meer werkplezier:

De medewerker engagement heeft een positieve stijging laten zien.

\
Social Learning:

Door dit programma is er een community app opgezet met vraag en aanbod van kernkwaliteiten van het management: een “Marktplaats” t.b.v. hulpvragen.

\
Interne borging:

Een deel van het programma wordt d.m.v. train-de-trainer ingevuld door interne opleiders, dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar volledige interne begeleiding.

Doelstelling

Voor Rabobank Klantenservice (RKS) heeft Bureau Breedeveld in co-creatie met de interne ontwikkelspecialist van RKS een continu en dynamisch trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, voor 145 Teamcoaches en Teammanagers. Het doel is om voor iedereen een juiste mindset, skillset en toolset te realiseren in het kader van “medewerker, klant en bank in z’n kracht”.

Co-creatie

Bureau Breedeveld is als businesspartner onderdeel van het projectteam van dit jaarronde programma. In dit projectteam wordt een waardevolle en wisselende inhoud voor de deelnemers ontwikkeld, gericht op verbeteren van kwaliteiten van de leidinggevenden in hun rol als:

  \
  Manager
  \
  Leider
  \
  Coach
  \
  Ondernemer
  Trainingstraject

  In meerdere energieke Boostdagen zijn deze rollen vertaald naar concrete vaardigheden. Deelnemers hebben intensief geoefend onder begeleiding van de trainers van Bureau Breedeveld. Daarnaast was een onderdeel van het jaarprogramma een Congresdag met een gevarieerd aanbod van 13 facultatieve verdiepingsworkshops. Bureau Breedeveld ontwikkelde en begeleidde een aantal van deze workshops.

   Borging en verdieping

   Het programma wordt nu geborgd in de organisatie met een instroomprogramma voor nieuwe leidinggevenden en verdiepingssessies voor het bestaande managementteam. Bureau Breedeveld ontwikkelt en begeleidt ook deze trajecten met als uitgangspunt dat het op termijn door de interne Opleiders van RKS uitgevoerd kan worden.

    Klantcase: Achmea

    Trainingsprogramma Coachend Leidinggeven

    Resultaten:
    \
    Zeer enthousiaste deelnemers:

    Het trainingstraject wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,8 door de deelnemers!

    \
    Meer werkplezier:

    Door implementatie van Coachend Leidinggeven ervaren zowel leidinggevenden als medewerkers echt persoonlijke aandacht voor hun kwaliteiten en ontwikkelpunten.

    \
    Synergy:

    I.p.v. kiezen voor focus op mens of op resultaat, kiest de Teammanager met Coachend Leidinggeven voor én-én: Zowel een goede performance als uitstekende resultaten. Sturen en coachen worden op een natuurlijke manier gecombineerd.

    \
    Grip:

    Met Coachend Leidinggeven heeft de Teammanager veel meer grip op eigen agenda en op teamresultaten.

    Doelstelling

    Voor Achmea Schadeservices traint Bureau Breedeveld Teammanagers in Coachend Leidinggeven. Het doel is om de Teammanagers tijd te laten creëren en tools te geven om al hun medewerkers plezierig en doeltreffend te coachen op de werkplek. Zodat medewerkers zich ontwikkelen, hun dagelijkse werk nog beter uitvoeren en daardoor gestelde doelen halen.

    Co-creatie

    Coachend Leidinggeven levert het meest op als het onderdeel is van de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Dit verschilt per afdeling en per organisatie. Bureau Breedeveld heeft zich daarom verdiept in de omgeving, doelen en cultuur van Achmea en de afdeling Schadeservices. Op basis van deze input is het trainingstraject ontwikkeld. Het traject wordt 1-op-1 ingezet voor iedere Teammanager en bestaat uit 3 dagdelen:

    \

    In het 1e dagdeel bespreken we de specifieke doelen en (team)situatie van Coachend Leinggeven aangereikt en oefenen we met diverse eigen praktijksituaties.

    \

    In het 2e en 3e dagdeel wordt de teammanager op de werkplek gecoacht. De Teammanager coacht een medewerker en wordt tegelijkertijd zelf gecoacht door de trainer. Een gouden combinatie, waarmee we in korte tijd grote en concrete stappen zetten.

    Persoonlijk actieplan

    Het traject wordt afgesloten met een Persoonlijk Actie Plan, op basis van alle feedback die de Teammanager van de trainer heeft gekregen. Daarmee heeft de Teammanager houvast en focus om ook na het trainingstraject verder te ontwikkelen in Coachend Leidinggeven.

     De kracht van Ellen zit voor mij in dat ze uitstekend weet wat onze afdeling en onze leidinggevenden nodig hebben. Ze kent het vakgebied van (telefonische) klantbediening op haar duimpje. Ze heeft visie, kennis en ervaring over zowel wat er gecoacht moet worden als hoe er gecoacht moet worden. De aanpak van de coaching van de managers is uitstekend: juist door te coachen als de manager aan het coachen is brengt Bureau Breedeveld haar eigen visie op een uitmuntende wijze in de praktijk

     Martin Kroos

     Achmea

     Ellen Breedeveld is als geen ander in staat om in een gezamenlijk partnership vanuit passie, kunde en kwetsbaarheid aan te sluiten op onze WHY en doelstellingen. Om dat vervolgens heel praktisch te vertalen naar een aanpak waarmee leidinggevenden ook daadwerkelijk het verschil gaan maken in hun dagelijkse functioneren.

     Constant Moolenaar

     Rabobank

     Sinds enkele jaren werkt Rabobank Klantenservice samen met Bureau Breedeveld. Zij verzorgen met een deskundig team van trainers en coaches onderdelen van het RKS opleidingsprogramma voor leidinggevenden. Met een concrete vertaling van theoretische modellen naar dagelijks inzetbare pragmatiek heeft Ellen en haar team bijgedragen aan de ontwikkeling van ons leidinggevend kader. Dat heeft geleid tot een herkenbare way of working en coaching op de uitvoering van de klantcontacten. Bureau Breedeveld is voor RKS een partner bij het ontwikkelen en geven van trainingen en ook in het borgen van de werkwijze. Ellen is betrokken bij de vraagstukken, denkt mee in oplossingen en deelt haar ervaring en expertise. Als business partner is Ellen gedreven om lange termijn doelen te realiseren en stelt daarmee het hogere doel en resultaat voorop. Kortom, een fijne partner in samenwerking.

     Nicolle van Uden

     Rabobank