+31-651910064 info@bureaubreedeveld.nl

Het cruciale verschil tussen ‘sturen op resultaat’ en ‘coachen op resultaat’.

Ik merk vaak dat leidinggevenden hetzelfde bedoelen met sturen en coachen op resultaat.

Beide aanpakken draaien om het behalen van doelen. Maar er is een cruciaal verschil!

Zeker onder druk van achterblijvende resultaten zie ik nogal wat leiders geneigd zijn om stevig te gaan sturen.

Ik laat je graag zien waarom het coachen op skills en het geven van aandacht aan medewerkers juist de weg is naar topresultaten.

Sturen op resultaat = de quick fix

Bij sturen op resultaat draait alles om het bereiken van specifieke doelen. Leiders die deze aanpak volgen, zijn vaak bezig met het geven van duidelijke instructies, het stellen van deadlines en het nauwlettend volgen van de voortgang. Dit kan op korte termijn inderdaad leiden tot snelle resultaten.

Maar door het gebrek aan persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling is er geen duurzaam succes. Sterker nog, de kans is groot dat je op deze manier een cultuur creëert waarin mensen zich angstig en/of overwerkt gaan voelen.

Coachen op resultaat = de investering

Bij coachen op resultaat ligt de focus op het ontwikkelen van de vaardigheden, capaciteiten en motivatie van medewerkers. Hierbij is de leider meer een coach of mentor dan een manager. Hij observeert wat iemand doet, geeft constructieve feedback op zowel kwaliteiten als ontwikkelpunten, moedigt aan tot zelfreflectie, stelt open vragen en daagt iemand uit om de taak steeds beter te doen.

Investeren in coaching van medewerkers betaalt zich op verschillende manieren uit:

\
Het creëert een positieve en gezonde werkomgeving, waarin medewerkers persoonlijke aandacht en feedback krijgen.
\
Medewerkers voelen zich gehoord, gezien en gewaardeerd.
\
Medewerkers zijn gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten. Dit leidt tot continue ontwikkeling en verbetering, wat essentieel is voor duurzame resultaten.
\
Je creëert een als leider een veerkrachtig en aanpasbaar team dat kan omgaan met veranderende omstandigheden.

Dus, op zoek naar geweldige resultaten? Verleg de focus van puur aansturen naar een werkwijze waarin veel ruimte is voor coaching en mensgerichte aandacht. 

Dat leidt niet alleen tot mooie resultaten, maar ook tot duurzame groei en werkgeluk van medewerkers.

Lees verder…

I own this

I own this

I own this  Voordat ik deze mentale beslissing neem, is er meestal iets als dit aan vooraf gegaan...Deze...